№10 Ж.Чолпонбаев атындагы орто мектеби

Ж.Чолпонбаев  атындагы  №10  орто   мектеп   жөнүндө   маалымат

Мектеп 1992-жылы 1-сентябрда жалпы негизги билим берүүчү мектеп катары ишке берилген. 1995-жылы мамлекеттик кайра каттоодон жалпы орто билим берүүчү мектеп катары өткөн. Мектептин имараты типтүү эмес, 1990-жылы жаңы чөлкөм негизделип, калктын саны көбөйүп, бирок, мектеп жок болгондуктан, соода борбору деп салынып келип курулушу аягына чыкпай токтоп калган имарат мугалимдердин жардамы менен мектепке ылайыкташтырып бүткөрүлүп, колдонууга берилген. Окуучулардын саны көбөйгөндүктөн, 2000-жылы башталгыч класстарга кошумча корпус салынган..

Ж.Чолпонбаев атындагы №10 орто мектеби Нарын шаарындагы А.Молдоев №70 (мурдагы аталышы Госплемстанция) юридикалык дареги боюнча  жайгашкан. Мектептин имараты Нарын шаардык муниципалдык менчик департаментинин балансында туруп, мектеп оперативдик башкаруу укугу менен колдонуп келет.

Уюштуруу укуктук формасы: Мекеме

Мектеп жалпы орто билим берүү мекемеси болуп саналат.

Мектеп юридикалык жак болуп эсептелет. Юридикалык жактын мамлекеттик тилде аталышы: Жапар Чолпонбаеватындагы №10 орто мектеп. Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүк номери 1939-3304- У-е 21-ноябрь 2005-жыл ОКПО коду 20183178.

Мектеп Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 21.07.2014-ж. №403 “Кыргыз Республикасынын жалпы жана орто билим берүү мамлекеттик стандартынын бекитүү тууралуу”токтомунун, Нарын облустук юстиция башкармалыгы тарабынан 21.11.2005-ж. ГПР 077191 номуру менен бекитилген Уставдын негизинде окуу тарбия иштерин жүргүзөт.

Окутуу эки сменада окутулат. Мамлекеттик, расмий тилдер жана КР “Билим берүү жөнүндөгү“ мыйзамына ылайык 1 чет тили катары англис тили окутулат.

Окутууну уюштуруунун шарттары баардык балдарга, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жалпы негизги билим алууга жана 10-11 класстарда окууну уланткысы келген окуучуларга жалпы орто билим алууга шарт түзүлгөн.

Мугалимдердин билимин өркүндөтүү жана квалификациясын жогорулатуу боюнча мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн.

Талантуу окуучулар менен иш алып барууда бий, тогуз коргоол, ордо, шахмат, баскетбол, волейбол боюнча акысыз ийримдер иштейт.

Башталгыч класстардын окуучуларына ысык тамак уюштурууда мектептин ашканасында толук шарттар түзүлгөн. Тамак берүүдө 1 штаттык бирдик ашкана кызматчысы жана 1 штаттык бирдик менен жардамчы кызматчы иштейт. Тамак берүү үчүн 50 орундук ашкана уюштурулган, окуучулар түзүлгөн график боюнча кезектешип тамактанышат. Республикалык бюджеттен 1 окуучуга бөлүнгөн 10 сом акча каражатына 2 күн каша чайы менен, 1 күн салат, нан, чайы менен, 2 күн коржик, пряник компот менен берилет.

Мектепте окуу- тарбиялоо процесинин жүрүшүнө шарт түзүлгөн.

Мектепте азыркы тапта 19 класс кабинетте окуу жүргүзүлөт.

Мектепте жалпы 709 окуучу билим алат

Башталгыч класстырын окуучуларына ЮСАИДдин «Бирге окуйбуз» программасы мененсабактар окутулат.

Дене тарбия сабагынын өтүүүчүн спорт зал жок болгондуктан, спорттук аянтча аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия кабинеттери уюштурулган.

Мектеп окуу процесин жакшыртуу жана окуу материалдык базаны чындоо боюнча ар кандай долбоорлор менен, ата-энелер коомчулук,жергиликтүү бийлик органдары жана өнөктөштөр менен тынымсыз иш алып барат

Окуучулардын ден соолугун текшерип козомолдоо учун мектепке бекитилген мед айым атайын бөлүнүп берилген кабинете иш алып барат. Биринчи медициналык жардам көрсөтүүгө керектүү бардык каражаттар, дары дармектер, спирометр, тараза, бой ченегич, кварц ж.б. каражаттар менен толук камсыз болгон.

Мектепте жалпы 53 мугалим анын ичинен 26 мугалим «Билим берүүнүн отличниги» жана 1 мугалим Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин «Ардак грамотасынын» ээси.

Мектеп кыргыз жана орус тилдеринде билим берүүчүмектепболупсаналат. Окуу жашындагы балдардын мектепке тартылбай калуусун алдын алуу максатында шаардын территориясы Нарын шаардык мэриясы тарабынан микроучастокко болунгон.Биздин мектепке Сейил-Булак чөлкөмүнөн Мазар-Булак чөлкөмүнө чейинки аймак тиешелүү.Мектептин микроучастогундагы мектеп жашындагы балдар толугу менен мектепке камтылган. Окубай калган балдар жок. Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 1 окуучуга үйдөн билим берилет.

Мектеп окуу процессин жакшыртуу жана окуу-материалдык базаны чындоо боюнча ар кандай долбоорлор менен, ата-энелер коомчулук,жергиликтүү бийлик органдары жана өнөктөштөр менен тынымсыз иш алып барат.

2015-2016-окуу жылында төмөндөгүдөй класс комплектиси ачылды. Жалпы 26 класс комплект. Мунун ичинен 14 орус класс, 12 кыргыз класс.

Мектепте жалпы 590 окуучу

1-4-класс — 262окуучу

5-9-класс- 273окуучу

10-11-класс- 55окуучу

1-11-кл — 590 окуучу

2015-2016 окуу жылына: 590 окуучу, 2-класстан 11- класска чейин окуучулардын билим сапаты – 48% тузду. Анын ичинен 2-4-кл.-62%, 5-9-кл.-50%, 10-11-кл.-42%. 5 окуучу артыкчылык куболукко ээ болушту. 11-кл.бутуруучулорүнүн саны 35. 1 окуучу артыкчылык аттестатына ээ болгон.

2016-2017-окуу жылында 654 окуучу менен 26 класс комплект болгон

1-4-класс — 325 окуучу

5-9-класс- 276 окуучу

10-11-класс- 53 окуучу

1-11-кл — 654 окуучу

2016-2017- окуу жылына: 654 окуучу, 2-класстан 11- класска чейин окуучулардын билим сапаты – 53% тузду. Анын ичинен 2-4-кл.-57%, 5-9-кл.-51%,10-11-кл.-51%. 4 окуучу артыкчылык куболукко ээ болушту. 11-кл.бутуруучулорү18.

2017-2018-окуу жылында жалпы 28 класс комплектиси жана 4 даярдоо классы ачылды. Мунун ичинен 16 орус класс, 12 кыргыз класс.

Мектепте жалпы 709 окуучу билим тарбия алып жатат.

1-4-кл- 326 окуучу

5-9-кл- 315 окуучу

10-11-кл- 68 окуучу

1-11-кл — 709 окуучу

2017-2018- окуу жылына: 709 окуучу, 2-класстан 11- класска чейин 2-чейректин жыйынтыгы менен окуучулардын билим сапаты – 52% түздү. Анын ичинен 2-4-кл.-70%, 5-9-кл.-46%,10-11-кл.-40%.

2015-2016-окуу жылындагы окуучулардын социалдык абалы боюнча маалыматы

Тоголок жетим – 5

Жарты жетим – 39

Ата-энелери мигрант окуучулар– 23

Аз камсыз уйбүлөлөрдүн балдары- 48

Көп балалуу үй бүлөдөгү окуучулар- 31

Толук эмес үй бүлөдөгү окуучулар- 37

Афган коогаланына катышкан ата эненин — 0

Баткен коогаланына катышкан ата эненин 0

Чернобль АЭС – 0

ИДН учету – 5

Өгөй ата-эне менен жашаган балдар — 17

Соц жетим — 0

2016-2017-окуу жылындагы окуучулардын социалдык абалы боюнча маалыматы

Тоголок жетим – 4

Жарты жетим – 41

Ата-энелери мигрант окуучулар– 20

Аз камсыз уйбүлөлөрдүн балдары- 43

Көп балалуу үй бүлөдөгү окуучулар- 35

Толук эмес үй бүлөдөгү окуучулар- 37

Афган коогаланына катышкан ата эненин — 0

Баткен коогаланына катышкан ата эненин 0

Чернобль АЭС – 0

ИДН учету – 3

Өгөй ата-эне — 15

Соц жетим — 0

Тобокел тобу жалпы:- 11

  1. Начар жүрүм-турум- 2
  2. Мүмкүн чектелген — 4
  3. Социалдык абалы — 5

 

2017-2018-окуу жылындагы окуучулардын социалдык абалы боюнча маалыматы

Тоголок жетим – 5

Жарты жетим – 26

Ата-энелери мигрант окуучулар– 28

Аз камсыз уйбүлөлөрдүн балдары- 48

Көп балалуу үй бүлөдөгү окуучулар- 39

Толук эмес үй бүлөдөгү окуучулар- 40

Афган коогаланына катышкан ата эненин — 0

Баткен коогаланына катышкан ата эненин 0

Чернобль АЭС – 0

ИДН учету – 4

Өгөй ата-эне — 12

Соц жетим — 0

Тобокел тобу жалпы:- 12

 

  1. Начар жүрүм-турум- 2
  2. Мүмкүн чектелген — 5
  3. Социалдык абалы — 3
  4. Сабак көп калтырган – 2

 

Мектептин жетишкен ийгиликтери

Иш чаранын атылышы Ээлеген орду Областа Шаарда Жылдары
1 “Жылдын мыкты мектеби” 1-орун 3-орун 1-орун 2014
2 Манас эпосунун куну 1 орун Ө                 2016  

 

 

3 ЮИДД кароо сынагы 4 орун                  Ө 2015         3
4 ЮИДД кароо сынагы 3 орун Ө 2017 4
5 Баскетбол 1 орун Ө Ө 2017
6 Сурот каро сынагы 1 орун Ө 2017 6
                               

Окуучулардын   жетишкендиктери (республикалык олимпиадаларда, конкурстарда, долбоорлордо, спорттук жетишкендиктердин жыйынтыктары ж.б.).

Окуучунун аты-жөнү Предмети Откон убагы Республика
1. Маратбекова Мээрим Орус тили 2014-2015-о.ж. 5-орун 1 орун
2 Эмилбеков Эмир тогуз коргоол 2015-2016 о.ж
3 10-11класстын окуучулары Аскердик даярдоо 2014-ж 2 орун 1-орун
4 10-11класстын окуучулары Аскердик даярдоо 2015-ж 1 орун 1-орун
5 Балдар командасы Волейбол 2014-ж. 1-орун
6 Кыздар командасы Волейбол 2014-ж. 2-орун
7 Алмазбек уулу Урмат 21-кылымдын интеллектуалдары 2017-ж 5-орун
8 Эсенгул к Насыйкат “Аялуу жан сырын адам дилинде, айта алат бир гана эне тилинде” 2015-ж. кызыктыруучу

Байланыш

Ж.Чолпонбаев атындагы №10 орто мектеби Нарын шаарындагы А.Молдоев №70 (мурдагы аталышы Госплемстанция) юридикалык дареги боюнча  жайгашкан.

Комментарии запрещены.