№5 К.Жакыпов атындагы орто мектеби

  • Мектеп жөнүндө
  • Мектеп администрациясы
  • Мугалимдер коллективи
  • Мектеп парламенти
  • Мектеп жаңылыктары
  • Фотогалерея
  • Мектеп мыктылары
  • Байланыш

Нарын областынын Нарын шаарындагы К.Жакыпов атындагы №5 орто мектеби жөнүндө маалымат

             Кычан Жакыпов атындагы №5 орто мектеби  1979 жылы 1-сентябрда  ишке берилген. Мектеп Нарын шаарынын С.Орозбак 184  көчөсүндө жайгашкан.    Мектептин имараты Нарын шаардык муниципалдык менчик департаментинин балансында турат.

Уюштуруу укуктук формасы: Мекеме

            Мектеп юридикалык жак болуп эсептелет. Юридикалык жактан аталышы: Кычан Жакыпов атындагы №5 орто мектеп.Мектеп мамлекеттик каттоодон өткөн каттоодогу дареги менен мектеп жайгашкан дареги  туура келет. Юридикалык жакты мамлекеттик  кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүк каттоо жөнүндөгү номери 1954-3304- У-е   ОКПО коду 20567223   7-декабрь 2005 жылы.

           Билим берүү уюмунун электрондук дареги: n-school-5@mail.ru

            Байланыш телефондору: 03522 5 16 76     0772962252        0705714193

Нарын шаарындагы К.Жакыпов атындагы №5 орто мектеп өзүнүн ишмердүүлүгүн КР билим берүү , КР. “Мугалимдердин статусу” жөнүндөгү мыйзамдардын жана КР Мамлекеттик жалпы жана орто билим берүү стандарты, КР Өкмөтүнүн 21.07.2014-ж №403 токтомунун негизинде, 07.012.2005-ж. ГПР 0078358 номери менен каттодон өткөн мектептин уставынын, мектептин стратегиялык планынын жана 02.09.2017-жылдын №1 педагогикалык кеңешмесинде кабыл алынган мектептин жылдык иш планынын негизинде  окуу тарбия иштери жүргүзүлөт

Мектеп кыргыз жана орус тилдеринде билим берүүчү мекеме болуп саналат. Окуу  жашындагы балдардын мектепке тартылбай калуусун алдын алуу максатында шаардын территориясы ар бир  мектепке микроучастокко бөлүнгөн.Ушуга байланыштуу мектепке тиешелүү микроучасток  Мырзабеков көчөсүнүн  батыш тарабынан  Жаны-Жол көчөсүнүн чыгыш тарабына  чейинки аралыкта Ленин көчөсүнүн түндүк тарабы болуп саналат. Мектептин микроучастогудагы мектеп жашындагы балдар  толугу менен мектепке камтылган. Окубай калган балдар жок. 

Мектеп толук орто билим беруу мекемеси болуп саналат. Окуу эки сменде окутулат.

Окутууну уюштуруунун шарттары баардык балдарга, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга негизги жалпы билим алууга жана 10-11 класстарда окугусу келген окуучуларга орто билим алууга шарт түзүлгөн.

Чет тилден англис тили окутулат;

Мугалимдердин билимин өркүндөтүү боюнча мүмкүнчүлүк түзүлгөн;

 Талантуу окуучулар менен иш алып барууда акысыз ийримдер иштейт;

 Башталгыч класстарга ысык тамак уюштурууда   мектептин ашканасында толук шарт тузулгон;

Мектепте окуу- тарбиялоо процесинин   журушуно шарт тузулгон: азыркы тапта  16 класс кабинетте окуу жургузулот. 1 методикалык кабинет, 1 ресурстук борбор (англис тили), 1 информатика кабинети, 2 лабораториялык кабинет (химия, физика), 1 мектеп парламенти кабинети, 1 соц педагог жана ИДН кабинети, 1 медициналык кабинет,   спорт зал,  китепкана, окуу залы, 480 саатык программа үчүн атайын кабинет, “Бирге окуйбуз” кабинети, 80 орунга ылайыкташтырылган ашкана, 2 техкызматкерлер үчүн көмөкчү кабинет, 1 теннис залы, спорт аянтчасы, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү бакчасы, 1 АЧД аянтчасы бар.

 2017-2018 окуу жылында 19 класс комплект ачылып,  жалпы  417 окуучу билим алат.

  Жалпы 42 мугалим иштейт: жогорку билимдүүсү 36, бакалавр адистер 2, атайын орто 4, магистратурада 1 мугалим окуйт.  11 мугалим  билим берунун отличниги жана Кыргыз Республикасынын эмгек синирген мугалими биология сабагынан мугалим Оронова Жыпара  иштейт.

Мектепте «Корпус Мира» дан келген англис тили боюнча Элис Уильямс атуу волонтер иш алып барууда.

Мектеп окуу процесин жакшыртуу жана окуу материалдык базаны чындоо  боюнча  ар кандай долбоорлор менен, ата-энелер, коомчулук, жергиликтүү бийлик органдары  жана өнөктөштөр менен тынымсыз иш алып барат.

Окуучулардын ден соолугун текшерип козомолдоо учун мектепке бекитилген мед айым иш алып барууда.

Байланыш

Билим берүү уюмунун электрондук дареги: n-school-5@mail.ru

  Байланыш телефондору: 03522 5 16 76     0772962252        0705714193

Комментарии запрещены.