№7 Матен Сыдыков атындагы орто мектеби

 

Нарын шаарындагы Матен Сыдыков атындагы №7 орто мектептин тарыхы

 2015-2016-окуу жылында  төмөндөгүдөй класс комплектиси ачылды. Жалпы 42 класс комплект. Мунун ичинен 32 орус класс, 10 кыргыз класс.

Мектепте жалпы 1207 окуучу билим тарбия алып жатат.

 1-4-кл —      462/222окуучу 

5-9-кла-       602/199окуучу

10-11-кл-     143/92окуучу

1-11-кл —       1207/613 окуучу

 

2016-2017 окуу жылына: 1228 окуучу,  1-класстан 11- класска чейин окуучулардын билим сапаты – 57% тузду. Анын ичинен 1-4-кл.-55%, 5-9-кл.-51%,

10-11-кл.-53%.

22 окуучу артыкчылык күбөлүккө ээ болушту. 11-кл.бутуруучулор 62.

1-4-кл —             476/236 окуучу                                                                                         

5-9-кл-            599/299окуучу

10-11-кл-        153/110 окуучу

1-11-кл —        1228/635окуучу

  Окуу 2 сменада жүргүзүлөт: 1- сменада 632 , 2-сменада 596 . 86 мугалим билим тарбия берүүдө. Мугалимдердин 77 жогорку билимдүү, 9 атайын орто билимдүү, 2 жаш кадр. Кыргыз Республикасынын Эл агартуусунун отличниги 41.

Жетишпеген кадр: —-

 

2017-2018-окуу жылында  төмөндөгүдөй класс комплектиси ачылды. Жалпы 42 класс комплектиси жана 4 даярдоо классы  ачылды . Мунун ичинен 32 орус класс, 10 кыргыз класс.

1-4-кл-     498/245 окуучу

5-9-кл-     602/306 окуучу

10-11-кл-     133/80 окуучу

1-11-кл —      1233/631 окуучу

  Окуу 2 сменада жүргүзүлөт: 89  мугалим билим тарбия берүүдө. Мугалимдердин 81 жогорку билимдүү, 8 атайын орто билимдүү, анын ичинен 

5 мугалим  жаш кадр. Кыргыз Республикасынын Эл агартуусунун отличниги 52.

Жетишпеген кадр: —-

 

2015-2016-окуу жылындагы окуучулардын социалдык абалы боюнча маалыматы

  • Окуучулардын социалдык абалы:

Тоголок жетим – 5

Жарты жетим – 83/41

Ата-энелери мигрант  окуучулар– 31/17

Өзгочө  жардамга муктаж окуучу — 9/3

Аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдары-

Көп балалуу үй бүлөдөгү окуучулар-

Толук эмес үй бүлөдөгү окуучулар-

           Афган коогаланына катышкан ата эненин — 5/2

Баткен  коогаланына катышкан ата эненин – 3/1

Чернобль АЭС – 1

           

2016-2017-окуу жылындагы окуучулардын социалдык абалы боюнча маалыматы

  • Окуучулардын социалдык абалы:

Тоголок жетим – 5/2

Жарты жетим – 87/44

Ата-энелери мигрант  окуучулар– 57/27

Өзгөчө  жардамга муктаж окуучу — 10/3

Аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдары-44/14

Көп балалуу үй бүлөдөгү окуучулар-33/19

Толук эмес үй бүлөдөгү окуучулар-85/43

           Афган коогаланына катышкан ата эненин — 5/2

Баткен  коогаланына катышкан ата эненин – 3/1

Чернобль АЭС –

ИДН учету –

 

2017-2018-окуу жылындагы окуучулардын социалдык абалы боюнча маалыматы

  • Окуучулардын социалдык абалы:

Тоголок жетим – 5/3

Жарты жетим – 61/27

Ата-энелери мигрант  окуучулар– 52/25

өзгөчө жардамга муктаж окуучу – 14/6

Аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдары-27/7

Көп балалуу үй бүлөдөгү окуучулар- 32/18

Толук эмес үй бүлөдөгү окуучулар- 71/36

           Афган коогаланына катышкан ата эненин — 5/2

Баткен  коогаланына катышкан ата эненин – 3/1

Чернобль АЭС – 1

     

  2017-2018- окуу жылында эмгектенип жаткан мектеп администрациясы төмөндөгүлөр:

Мектептин директору Көкөтаева Жийде Шералиевна кесиби башталгыч класс, пед.стаж 34 жыл

Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары – Кыдыралиева Дамира Арпачиевна кесиби биолог пед.стаж 25

Башталгыч класстары боюнча окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары- Качкынова Нуржан Абдималиковна башталгыч класстарынын мугалими, жалпы иш стажысы 28 жыл;

Мектептен жана класстан тышкары иштерди уюштуруу боюнча директордун орун басары – Абиева Клара Темирбековна кесиби математик, пед.стажы 16 жыл 

Усулдук кеңештин башчысы – Ашымова Майрам Тилебалдиевна кесиби орус тили, адабияты  мугалими ,жалпы иш стажысы 24жыл;

Мектептин социалдык педагогу – Тыналиева Бактыгул Чөлбаевна  кесиби башталгыч класс , жалпы иш стажысы 9 жыл;

Мектептин профсоюз уюуму – Алымбаева Чолпон Сагыналиевна  кесиби химия мугалими пед. стаж 32

   Мектеп администрация мүчөлөрүнүн функционалдык милдеттери такталып, мектептин жылдык иш планы менен бирдикте педагогикалык кеңешмеде  (29.08 2017-жыл №55токтому)  менен бекитилген. (фукционалдык милдеттер тиркеме №1

Мектепте аткарылган долбоорлор

1997-жылы  мектеп  облуста биринчилерден болуп «Сорос Кыргызстан» фондусунун «Кадам артында кадам» программасына кирген.

    1984-жылдан бери 2 компьютердик класс ачылып, 2009-жылдан бери Айрекс   

программасынын алкагында интернетке киргизилген.

    1988-жылы  физика, математика, химия олимпиадасында  Сибир округунун академиясы 

 тарабынан  эн жакшы жетишкендиктери учун окуучулар Ардак грамотасы менен  сыйланды.

1996-жылы Дебат уюштурулган.  

  Экологиялык проектилердин  конкурсунда  Республикалык масштабда  1 орунга ээ 

болуп, Турцияда откон дуйнолук масштабдагы Экологиялык проектилердин»  конкурсунда  Сапарбаев Адилет 2 орунду ээлеген.

1997-жылдан бери мектепте «Тынчтык корпусунун» волонтерлору  иштеп келишуудо.

    1997-жылы мектеп облустук «Намыс» програмасынын женуучусу болгон.

    1997-жылдан 2012-жылга чейин облустук денгээлде жаны ыкмалар боюнча тренинг  борбор  ачылды.

1998-жылы мектепке Нарын обкомунун I катчысы  Матен Сыдыковдун ысмы берилген.

    1998-жылы озгочо жардамга муктаж балдардын программасы иштей  баштаган.

    2002-жылдан бери мектеп ПИКС програмасынын алкагында иш алып барууда.

    2002-жылдан бери ЮНИСЕФтин жамааттык денгээлинде билим берууну башкаруу   долбоорунда иш  алып барууда.

2002-2003-жылы «Глобалдык программа

    2003-2004-жылы Симера программасы

    2003-жылы ПИКС программасы» алкагында иштей баштады.

    2003-жылы Нарын шаарындагы №3 С.М.Киров атындагы орто мектеби кошулган.

    2003-жылы «Намыс» программасынын аткарылышына карата облустук денгээлде  «Алдынкы мектеп» наамына ээ болду.

    2003-жылы жаштар парламенти облустук денгээлде жаштарды патриоттуулукка тарбиялоодогу жетишкендиктери үчүн ардак грамота менен сыйланды.

   2005-жылы «Туристтик техника»  деп аталган Республикалык денгээлдеги мелдеште   мугалимдер жана окуучлар командасы 3-орунду  ээлеген.

   2005-жылы «Жаш талантттар » кароо сынагында шаардык денгээлде 2 орунду ээледик.

              Ушулардын негизинде 2003-жылдан бери пилоттук мектеп болуп класстердик класстарды 

          тарта баштадык. «Жаны программа жаны ыкмалардын негизинде».

   2008-жылы мектептин спорт залы  туртку беруучу гранттын эсебинен 315149 сомго ремонттон отту.

   2008-жылы АРИС тарабынан 874058 сомго мектептин чердагы буткорулду.

   2008-ж май айында Кокотаева Ж.Ш.-«Куррикулум» Окуу китептерин, окуу материалдарын кайра иштеп чыгуу курсуна Америка Кошмо Штатында 1 айлык окуу дан отуп келди.

   2009-жылдан бери ГТЦ программасы боюнча  «Окутуунун активдуу формалары» деген программа боюнча башталгыч класстардын кыргыз класстарында жана 1-4-класстарында ушул программа боюнча окутулуп жатат..

  2009-жылдан баштап Айрекс программасы боюнча Интернет ачылып иштеп жатат.

Интернет аркылуу окуучулар арасында көптөгөн ийгиликтер, жетишкендиктер болууда

 

Жалпы орто билимдин мамлекеттик билим  берүү   стандарты 21.07. 2014-ж. №403

 Германиялык техникалык борбор 2016-ж.

Корей тилин бекер окутуу долбоору  2016-ж.

Устат шакирт  долбоору 2016-ж.

 

  Ал  эми  республикалык  денгээлде 2-орунду  камсыз  кылышты.

   2014-жылы шаардык денгээлде  кабинеттер конкурсу болуп ,математика, информатика, биология кабинеттери 1-орунду ээлешти, б.а. заманбап талабына ылайык окуу кабинеттерди толугу менен жаны окуу жылына карата жасалгаланып бутту.

   2014-жылы шаардык денгээлде откорулгон «Оригиналдуу корсотмо куралдар» конкурсунда сурот мугалими Асанбаева Ырыс 1-орунду ээледи.

     — Республикалык масштабда откорулгон предметтик олимпиадаларда Адам жана коом, немец тили жана орус адабияты предметтери боюнча 2-3-орунду алган окуучуларыбыз Билим беруу болумунун грамоталар менен сыйланышты.

     -АКМОО уюштурулган 6-класстар арасында  математика боюнча олимпиадасында облустук масштабда Аманат уулу Атай  1-орунду алып,  республикалык денгээлде откорулгон олимпиадада  27 окуучунун ичинен 7-орунду  ээ болуп, акчалай сыйлык менен сыйланды.

     — «Жаш инспекторлор»  конкурсунда шаардык, облустук денгээлде 1-орунду ээлеп, республикалык масштабда 2-орунду камсыз кылып, Кыргыз республикасынын билим илим министрлигинин диплому менен  жана ички иштер министрлигинин грамотасына татыктуу болуп, байгелуу орунга ээ болду.

     —  Flekc программасы боюнча  Америка Кошмо Штатына 1 жылга окуп келууго жолдомо алышкан окуучуларыбыз томондогулор:

1994-жылы Эдил Байсалов

1998-жылы Регина  Салидинова

1999-жылы Жапарова Мээрим

2002-жылы Сулайманова Эльнура, Жапарова Асель

2010-жылы Жолдошбекова Анара

    2011-жылы Тазабек кызы Айзахан, Жакыпбек к Бермет, Абдиева Ырыс

    2014-жылы  Аманатов Атай

    2015-жылы Джаанбаева Айгерим

     — «Жыл мугалими 2011» физика мугалими Алыбаева Венера шаардык, облустук денгээлде откорулгон  кароо сынакта 1-орунга татыктуу болуп, шаардык мэриянын , шаардык кенештин Ардак грамотасына татыктуу болуп акчалай сыйлыкка ээ болуп,  республикалык «Жыл мугалими 2011» республикалык  кароо  сынакта  байгелуу  орунга  ээ  болуп  , жылдын  мыкты  мугалими  2011-жылы ээ  болду.

    — «Жаш мугалим 2011» шаардык денгээлде откорулгон кароо сынагынан англис тили мугалими Бактыгулова Альбина 2-орунду ээледи.

    2010-2011-окуу жылында предметтик олимпиадада 10 окуучу 1-орунду, 20 окуучу 2-орунду, 20 окуучу 3-орунду ээлешти.

    2011-жылдын апрель айында облустук денгээлде откорулгон “Коруктар жана жаштар паркы” кароо сынагында 1- орунга ээ  болду.

    2011-жылдын май айында шаардык денгээлде откорулгон “Манастын урпактары” кароо сынагында  2 орунду камсыз кылды.   

  2011-жылы Айрекс программасы боюнча “Сабактын заманбап планы” конкурсунда англис тили мугалими Исакова Анара, жогорку денгээлде жазылган пландын негизинде компьютер алууга жетишти.

  2011-жылдын май айында Айрекс программасы боюнча информатика мугалими Сулайманова Элмира  -Ноутбукту женип  алууга   жетишти.

  2011-жылы Айрекс программасы боюнча  Интернет менен окуучулар иштоосу жогорку денгээлде болуп, коптогон маалыматтарды алып, ар бир предмете пайдалангандыгы учун

27 олкодон  1-орунга татыктуу болгон.Ошондой  эле Кабылбек  кызы  Зина Америка Кошмо  Штатында –семинарга ,Шарипова  Айпери  Душанбе шаарында болду.

  2011-жылдын 23-апрелинде «Алмаз» радиосунун шаардык денгээлде откорулгон элдин сынагына койгон кароо сынагында  копчулук элдин катышуусу  менен «Мыкты мектеп» деген дипломго ээ болдук.

  2011-жылдын 25-майында  «Жылдын мыкты мектеби» номинациясына ээ болуп, Депутаттардын шаардык кенешинин дипломуна жана шаардык мэриянын Ардак громатасына   ээ болдук.

 

  2014-жылдын 17-августунда мектепке Министрлик тарабынан  “Инновациялык мектеп“ статусу берилди. Себеби, мектепке интерактивдүү доска , компьютерлер, проектр, жана окуу кабинеттери эмеректер менен камсыз болуп мектеп инновациялык жаңы технология менен окутула баштады. Инновациялык мектеп болуу менен бирге жаңы инновациялык ыкманын негизинде  4 мектеп менен кызматташып иштеп жатат.

  • Окуу тарбия иштериндеги жетишкендиктер.

Шаардык олимпиада 2013-2014-ж.         2-орун

Шаардык олимпиада 2014-2015-ж .     3-орун

Шаардык олимпиада 2015-2016-ж.        1-орун

            Шаардык олимпиада 2016-2017-ж.              3-орун

  • Инновациялык мектеп 2014 –ж.
  • “Мыкты мектеп” — 2015”
  • Мыкты мектеп” -2017-ж

“Жолдо журуунун жаш инспектору”        боюнча республикадан 2-орун 2014-ж

“Жолдо журуунун жаш инспектору”       боюнча республикадан 1-орун 2015-ж

“Жолдо журуунун жаш инспектору”        боюнча республикадан 1-орун 2017-ж.

“Жолдо журуунун жаш инспектору”       эл аралык денгээлде 3-орун 2016-ж.

“Жолдо журуунун жаш инспектору”        эл аралык денгээлде 3-орун 2017-ж.

АКШнын Монтана штатына бир айлык окууга мектеп дирек тору Ж.Кокотаева тажырыйба алмашып келген  

АКШ нын Нью-Йорк штатынан англис тили мугалими Шекенбаева Астра 2015-2017 жылдары билим беруудогу табигый илимдер жаатында магистрдик даражада билим алып келди.

 Эл аралык денгээлде “Жолдо жүрүүнүн жаш инспектору” 2015 кароо сынагында, республикадан 1-орунду алып Казакстан республикасынын Кустанай шаарына барып 3-орунга ээ болушту.

Эл аралык денгээлде “Жолдо жүрүүнүн жаш инспектору” 2017 кароо сынагында, республикадан 1-орунду алып Казакстан республикасынын Усть Каменегорск шаарына барып 3-орунга ээ болушту.

АКШнын Монтана штатына бир айлык окууга мектеп дирек тору Ж.Кокотаева тажырыйба алмашып келген   

АКШ нын Нью-Йорк штатынан англис тили мугалими Шекенбаева Астра 2015-2017 жылдары билим беруудогу табигый илимдер жаатында магистрдик даражада билим алып келди.

 Эл аралык денгээлде “Жолдо жүрүүнүн жаш инспектору” 2015 кароо сынагында, республикадан 1-орунду алып Казакстан республикасынын Кустанай шаарына барып 3-орунга ээ болушту.

Эл аралык денгээлде “Жолдо жүрүүнүн жаш инспектору” 2017 кароо сынагында, республикадан 1-орунду алып Казакстан республикасынын Усть Каменегорск шаарына барып 3-орунга ээ болушту.

2015-2016-окуу жылында

-“Милициянын жаш жардамчысы”-  кароо сынагынан

Нарын шаарынан 1-орун

Облустан  2-орун

Аскерге чейинки даярдоо сабагынан (Мекенге, патриоттуулукка даярдоо ) конкурсу

Нарын шаарынан 1-орун

Облустан  1-орун

Республикадан 1-орунду камсыз кылып келишкен.

2016-2017-окуу жылында

Аскерге чейинки даярдоо сабагынан (Мекенге, патриоттуулукка даярдоо ) конкурсу

Нарын шаарынан 3-орун

  • Жоокер ыры кароо сынагынан 11а-классынын окуучусу Муканбетова Адинай

Нарын шаарынан 1-орун

Облустан  1-орун

Республикадан 4-орунду камсыз кылып келишкен.

Спорттун  түрлөрү боюнча да – сергек жашоого карата, ден соолугун чыңдоого, туруктуулукка тарбиялоо максатында мектеп ичинде шаардык, областык, республикалык денгээлде тарбиялык мааниси бар иш чаралар откорулуп келүүдө

Ошону менен бирге эл аралык денгээлдеги спорттук мелдештерге жыл сайын катышып келүүдө 

            Мектептеги дене тарбия мугалимдери – жогорку билимдүү кесипкөй мугалимдер – билим , тарбиясын берип келүүдө

2015-2016-окуу жылында

—       10а-классынын окуучусу Барыктабасова Сезим “Мисс Нарын 2016” наамынын ээси болуп, Кытайга жолдомо алды.

—      10б-классынын окуучусу   Жаманаков Адилет   “Мистер Нарын 2016” наамына ээ болуп, Дубайга жолдомо алды.

2016-2017-окуу жылында

  • 11а-классынын окуучусу Исматова Алия “Мисс Нарын 2017” наамына ээ болуп, Дубайга жолдомо жана “Мисс Кыргызстана 2017” конкурсуна катышууга жолдомо алып, Бишкекке барып, конкурска активдуу катышып келди. 

Ар бир адамды жүрүм турум эрежелерине калыптандыруу боюнча ар кыл иш чараларды өткөрүү, окуучуларды кооздукка, көркөмдүүлүккө, сулуулукка өзүн  алып жүрүүгө  үйрөтүү боюнча иш чаралар өткөрүлүп келүүдө 

Эл аралык кызматташтык

2015-2017-2018 – окуу жылында Россия Федарациясы менен кызматташып иштеп жатабыз  .

Алсак , орус класстарына Россиянын  китептери кошумча окутулуп жатат, акыркы эки жылда мектепке Россия Федарациясынан атайын өкүл Поляков Семен Яковлевич китептерди тапшырып кетүүдө

Комментарии запрещены.